lis 2, 2017

Recenzje lekarskie Rekomendacji NRPiP

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zaprosiła lekarzy czterech specjalizacji do współpracy. Recenzje dotyczące Rekomendacji Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w zakresie postępowania w zaburzeniach kontynencji - część I: nietrzymanie moczu zgodzili się opracować: prof. Ewa Barcz (ginekolog), prof. Anna Kołodziej (urolog), prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis (geriatra) i dr hab. Tomasz Tomasik (lekarz rodzinny).
 
Rekomendacje Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wytyczają standardy postępowania profesjonalnego w opiece nad osobami z nietrzymaniem moczu (NTM) i stanowią narzędzie wspierające pielęgniarki i położne w podejmowaniu decyzji w zakresie diagnozy, terapii, pielęgnacji i edukacji, istotnych we wszystkich obszarach ich aktywności zawodowej związanej z problematyką NTM.