cze 25, 2016

46. Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, 22-24 czerwca 2016, Katowice

24 czerwca 2016 roku, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, podczas 46. Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego odbyła się interdyscyplinarna sesja naukowa pt. "NTM - przegląd aktualnych wytycznych", podczas której prelegenci z perspektywy własnej praktyki lekarskiej, starali się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:
 
Jak poprawić jakość życia pacjenta z NTM?
Czy i jak współpracować z lekarzami innych specjalizacji?
OAB - jak leczyć?
Co dalej z badaniem urodynamicznym?
 
Sesje naukową poprowadził prof. Zbigniew Wolski (Polskie Towarzystwo Urologiczne). Doświadczenia oraz aktualny stan wiedzy poszczególnych specjalizacji przedstawili: prof. Tomasz Rechberger (Polskie Towarzystwo Ginekologiczne), prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis (Polskie Towarzystwo Gerontologiczne), dr hab. Tomasz Tomasik (Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce) oraz dr hab. Anna Kołodziej (Polskie Towarzystwo Urologiczne). W imieniu organizatorów, gości specjalnych 46. Kongresu Polskiego Towarzystwa Urologicznego powitał prof. Piotr Chłosta, prezes PTU, deklarując pełne wsparcie inicjatywie wypracowania wspólnych wytycznych w postępowaniu z pacjentem z zaburzeniem czynnościowym dolnych dróg moczowych.